Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4230. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Medvode, stran 11538.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB, 70/06 – odl. US in 60/07) je Občinska volilna komisija Občine Medvode sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotavlja:
– da je Marjan Kunstelj odstopil s funkcije člana Občinskega sveta Občine Medvode in mu je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Medvode št. 006-12/06-9 prenehal mandat z dnem 3. 7. 2007;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Medvode prešel na kandidatko, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z liste Liberalne demokracije Slovenije v volilni enoti št. 2. To je Alenka Veber Gorjanc, rojena 20. 9. 1969 iz Medvod, Kebetova 15, ki je dne 6. 9. 2007 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Medvode.
Št. 041-6/07
Medvode, dne 6. septembra 2007
Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
 
Predsednica komisije
Martina Hren l.r.