Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4227. Sklep o določitvi dvorane Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora za javno kulturno infrastrukturo, stran 11536.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – odločba US RS, 53/07 in 65/07 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 13. seji dne 6. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi dvorane Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora za javno kulturno infrastrukturo
I.
Občina Krško določa dvorano Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora v izmeri 125 m2, ki se nahaja na parcelah št. 883/4, 885/1 in 885/2, k. o. Krško, Gora 31, 8270 Krško, za javno kulturno infrastrukturo na območju Občine Krško.
Kot javna kulturna infrastruktura se določi tudi oprema v navedeni nepremičnini, ki služi kulturnim dejavnostim.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-104/2007-O703
Krško, dne 6. septembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.