Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4221. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 11528.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97), sklepata pogodbeni stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Turistično gostinska zbornica,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo,
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije,
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov ´90,
kot predstavnika delavcev
A N E K S
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju KP GiT) in njene tarifne priloge s tem aneksom v KP GiT odpravljamo pojem izhodiščne plače in ga nadomeščamo s pojmom najnižje osnovne plače.
2. člen
V skladu z določbo prejšnjega člena se v KP GiT in v njeni tarifni prilogi pojem izhodiščne plače povsod nadomesti s pojmom najnižje osnovne plače.
3. člen
Tretji odstavek 52. člena KP GiT se sedaj glasi:
»Osnovna plača delavca za poln delovni čas, vnaprej določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega razmerja, ne more biti nižja od najnižje osnovne plače za posamezni tarifni razred oziroma plačilni razred, v katerega je delavec razporejen.«
Sedmi odstavek 52. člena KP GiT se sedaj glasi:
»Najnižja osnovna plača za določen tarifni razred, kot je opredeljena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, je najnižja plača za posamezni tarifni razred.«
4. člen
Prvi odstavek 61. člena KP GiT se sedaj glasi:
»Jubilejne nagrade
Delavcu, ki v koledarskem letu izpolni 10, 20 ali 30 let delovne dobe, pripada jubilejna nagrada v višini najmanj:
– za 10 let delovne dobe v višini ene najnižje osnovne plače I. tarifnega razreda iz te kolektivne pogodbe,
– za 20 let delovne dobe v višini ene in pol najnižje osnovne plače I. tarifnega razreda iz te kolektivne pogodbe,
– za 30 let delovne dobe v višini dveh najnižjih osnovnih plač I. tarifnega razreda iz te kolektivne pogodbe.«
5. člen
1. točka Tarifne priloge h KP GiT se sedaj nanaša na najnižje osnovne plače. Ukinejo se količniki iz tabele v 1. točki Tarifne priloge h KP GiT in se objavi nova tabela z najnižjimi osnovnimi plačami po posameznih tarifnih razredih:
»1. Najnižje osnovne plače
Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih so naslednje:
-------------------------------------------------------------
Tarifni razred            Najnižja osnovna plača
                       (EUR)
-------------------------------------------------------------
I. enostavna dela                   398,72
II. manj zahtevna dela                 433,57
III. srednje zahtevna dela               478,67
IV. zahtevna dela                   527,87
V. bolj zahtevna dela                 590,40
VI. zelo zahtevna dela                 693,92
VII. visoko zahtevna dela               781,05
VIII. najbolj zahtevna dela              920,45
IX. izjemno pomembna, najbolj             1094,70
zahtevna dela
-------------------------------------------------------------
V primeru da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.«
6. člen
Ta aneks velja od 1. 8. 2007 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delavci:
 
Sindikat delavcev Gostinstva in turizma Slovenije Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednik:
Iztok Bratož l.r.
 
Delodajalci:
 
Gospodarska zbornica Slovenije Turistično gostinska zbornica
Predsednik:
Danilo Daneu l.r.
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov '90
Predsednik:
Anton Kambič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo
Predsednica:
Alenka Iskra l.r.
Ljubljana, dne 3. septembra 2007
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 6. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-10 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/1.

AAA Zlata odličnost