Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4131. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjega kandidata z liste, stran 11040.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in 60/07), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, št. 03212-67/2007 z dne 27. 7. 2007 ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile dne 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah na 1. redni seji dne 27. 8. 2007 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na korespondenčni seji, dne 27. 7. 2007, sprejel sklep, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Silvu Škorniku. Sklep je postal pravnomočen dne 9. 8. 2007;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah preide na naslednjega kandidata z liste stranke SDS, Slovenska demokratska stranka, v 1. volilni enoti;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov stranke SDS, Slovenska demokratska stranka, v 1. volilni enoti za člane Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, Stanko Drofenik, roj. 7. 4. 1965, Šentvid pri Grobelnem 10a, 3231 Grobelno;
– da je kandidat dne 23. 8. 2007 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 0401-1/2007-2
Šmarje pri Jelšah, dne 28. avgusta 2007
Predsednica
Občinske volilne komisije
Zinka Strašek l.r.

AAA Zlata odličnost