Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4119. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec, stran 11019.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 1. dopisni seji dne 22. 8. 2007 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec
1. člen
Za čas volilne kampanje za državne volitve Občina Rogatec določa naslednja plakatna mesta:
– deska za plakatiranje na bivši samopostrežbi Mercator,
– desko za plakatiranje pri okrepčevalnici HAM HAM,
– desko za plakatiranje na stari šoli v trgu Rogatec,
– desko za plakatiranje pri vaško-gasilskem domu Donačka Gora,
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bife Janko),
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bife Hustič).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– avtobusni postaji Rogatec,
– avtobusnih postajah Brezovec,
– avtobusnih postajah Ceste (Gorenje),
– avtobusni postaji Dobovec (pri bife Hustič),
– avtobusni postaji Dobovec (pri bife Janko),
– avtobusni postaji Tlake,
– avtobusni postaji Florijanski most,
– avtobusni postaji križišče Žahenberc-Log,
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po Zakonu o volilni in referendumski kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorja odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0008/2007-2
Rogatec, dne 22. avgusta 2007
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost