Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4117. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, stran 11018.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 2. korespondenčni seji dne 24. 8. 2007 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Rogaška Slatina v času volilne kampanje za vse državne volitve.
2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih Občina Rogaška Slatina enakopravno in na celotnem območju Občine Rogaška Slatina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– informacijski stebri (skupno število 9),
– enostranske table (skupno število 17).
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 na vsakem od zgoraj navedenih plakatnih mest.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
4. člen
Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno najprej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti na Oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji in na podlagi rezultatov javnega žrebanja.
Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni volilni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, tri delovne dni pred začetkom volilne kampanje ob 8. uri. Organizatorji volilne kampanje so dolžni pet delovnih dni pred začetkom volilne kampanje v sprejemno pisarno Občine Rogaška Slatina, na naslov: Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji in si s tem zagotoviti pravico za sodelovanje pri žrebanju.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
Seznam obstoječih plakatnih mest v lasti Občine Rogaška Slatina je dostopen v sprejemni pisarni, pisarna 106.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0008/2007
Rogaška Slatina, dne 24. avgusta 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost