Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4111. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije, stran 10997.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) ter sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci na 5. izredni seji dne 24. 8. 2007 Občina Gornji Petrovci objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
I.
V času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije, so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Gornji Petrovci zagotovljena naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2 x 3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih in zunaj plakatnih mest, navedenih v tem sklepu, je dovoljeno s soglasjem lastnika.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
II.
Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:
– da zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje,
– da po poteku volitev odstranijo volilno-propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko podjetje, Pindža d.o.o.
Št. 007-0001/2007-8
Gornji Petrovci, dne 24. avgusta 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost