Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

4108. Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj, stran 10987.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa tehnična in operativna pogoja, ki sta potrebna za preprečevanje škodljivega motenja in ki morata biti izpolnjena pri uporabi analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, in sicer frekvenčni razmah in srednjo moč signala MPX.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1), imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. signal MPX je skupni multipleksirani modulacijski signal (vključno s pilotskim nosilcem in dodatnimi signali) zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz;
2. frekvenčni razmah je absolutni odmik trenutne frekvence od nemodulirane nosilne frekvence.
3. člen
(splošna določila)
Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz morajo zagotoviti delovanje analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj tako, da sta frekvenčni razmah in srednja moč signala MPX v skladu s 4. in 5. členom tega akta.
4. člen
(frekvenčni razmah)
Frekvenčni razmah zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz ne sme presegati ± 75 kHz.
5. člen
(srednja moč signala MPX)
(1) Referenčna vrednost za srednjo moč signala MPX je srednja moč signala, ki vsebuje samo sinusni ton, ki povzroča največji frekvenčni razmah ± 19 kHz.
(2) Srednja moč signala MPX zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz integrirana preko poljubnega intervala dolžine 60 sekund ne sme presegati referenčne vrednosti za srednjo moč signala MPX.
(3) V primeru, ko se meri srednja moč signala MPX tako, da se sprejema signal z oddajnika zvokovne radiodifuzne radijske postaje, je dopustno preseganje referenčne vrednosti za srednjo moč signala MPX do +2 dBr.
6. člen
(prehodna določba)
Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki so izdane do dne uveljavitve tega splošnega akta, so se dolžni prilagoditi zahtevam tega splošnega akta v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
7. člen
(začetek veljavnosti akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38101-18/2007/8
Ljubljana, dne 27. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0107
Tomaž Simonič l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost