Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3292. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 8497.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 - UPB, 105/06), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. redni seji dne 26. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 14,02 € na efektivno uro oziroma 4,70 € na efektivno uro za uporabnika.
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 19 € na efektivno uro oziroma 6,40 € na efektivno uro za uporabnika.
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 20 € na efektivno uro oziroma 6,70 € na efektivno uro za uporabnika.
4. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za oskrbo uporabnikov za dostavo hrane in obrabnino posode, enotno na celotnem območju občine.
5. k ceni vodenja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu:
- za vodenje 315,63 € mesečno,
- za koordiniranje 119,55 € za oskrbovalca.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2007.
Št. 122-1/07-1
Šmarješke Toplice, dne 26. junija 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.