Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3287. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8489.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (UPB) (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. redni seji dne 19. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom za zemljišče s parcelno št. 428/7 vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 719 k.o. Mršeča vas, preneha status javnega dobra.
2. člen
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa postanejo last Občine Škocjan.
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa se odpiše od zemljiškoknjižnega vložka, kjer so sedaj vpisana, in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k obstoječemu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica na ime Občine Škocjan, Škocjan 67, p. Škocjan, matična številka 5883296.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0003/2007
Škocjan, dne 19. junija 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.