Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3283. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Straža, stran 8486.

Na podlagi 21. in 26. člena Zakona o političnih strankah ZPol.S-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Straža na 5. redni seji dne 10. maja 2007 sprejel
O D L O K
o financiranju političnih strank v Občini Straža
1. člen
S tem odlokom Občina Straža ureja financiranje političnih strank na njenem območju in v okviru tega določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila.
2. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet in so ji pripadli mandati za člane občinskega sveta, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
3. člen
Stranka pridobi sredstva iz občinskega proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: število mest v občinskem svetu x 50 : 100). Politični stranki pripadajo sredstva v višini 0,17 EUR mesečno za vsak dobljeni glas.
4. člen
Višina sredstev, ki se nameni za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo presegati 0,2% primerne porabe občine za tekoče leto.
Sredstva se nakazuje na transakcijske račune političnih strank dvakrat letno, vendar šele po sprejetem proračunu za tekoče leto.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 5-182/2007
Straža, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.