Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3282. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica, stran 8486.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
I.
Političnim strankam ki so na volitvah v Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v letu 2006 dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v višini 0,36 € za vsak dobljen glas/mesečno.
II.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica številka 10/032-01/4-13/2003 z dne 31. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 36/03).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 033-5/2007-6/13
Slovenska Bistrica, dne 18. junija 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.