Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3280. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta bencinski servis Stari trg, stran 8483.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta bencinski servis Stari trg
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta bencinski servis Stari trg, ki ga je izdelalo podjetje Projekti, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen s.p. iz Velenja pod številko 2006/54 z dne junij 2007.
2. člen
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta bencinski servis Stari trg bo javno razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec, v delovnem času občinske uprave.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 2. 7. 2007 do vključno 2. 8. 2007.
4. člen
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe in predloge pravne in fizične osebe. Pripombe in predloge posredujejo pisno ali jih vpišejo v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve.
5. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 11. 7. 2007 ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način ter z objavo sklepa v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/2006
Slovenj Gradec, dne 22. junija 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.