Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8483.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07), v zvezi z odprodajo zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 29. maja 2007 sprejel naslednji
S K L E P
(št. 10.1 - 148)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1347/5 k.o. Legen, ki v naravi predstavlja opuščeno cesto v izmeri 135 m2, vpisano pri zkv št. 889 k.o. Legen.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-20/2007
zveza spis št. 371-37/2006
Slovenj Gradec, dne 30. maja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.