Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3278. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o., stran 8482.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96), 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) in 93. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 15/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 29. 5. 2007 in Občinski svet Občine Mislinja na 8. seji dne 10. 5. 2007 sprejela
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/03).
2. člen
V 12. členu odloka, se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-16/2006
Slovenj Gradec, dne 30. maja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 612-02/2007
Mislinja, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.