Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3269. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra, stran 8471.

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06, 19/06 - popr.) je občinski svet na 7. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
S K L E P
Zemljišču parc. št. 550/9 - travnik 337 m2, parc. št. 550/11 - travnik 34 m2 in parc. št. 550/12 - travnik 532 m2, pripisano pri vl. št. 209, k.o. Zagrad, se ukine status javnega dobra ter se vpiše v vl. št._____ iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za Občino Prevalje.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 46503-0019/2005-13
Prevalje, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.