Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3258. Obvezna razlaga točke c) 4. člena Odloka o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija, stran 8434.

Na podlagi 147. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/05) je občinski svet Občine Litija na 8. redni seji z dne 19. 6. 2007 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
točke c) 4. člena Odloka o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija (Uradni list RS, št. 11/96, 87/01)
v naslednji vsebini:
1. člen
Prva alinea točke c) 4. člena, ki navaja ceno za priključitev novih uporabnikov na vodovodno omrežje se razlaga:
Cena za priključitev na vodovodno omrežje se uporablja tudi za posamezno enoto v večstanovanjskih objektih (stanovanje ali poslovni prostor) v enaki višini kot za uporabnika, ki priključuje družinsko stanovanjsko hišo; priključek do profila DN 15.
2. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2007
Litija, dne 19. junija 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.