Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3256. Sklep o rezervacijah v vrtcih, stran 8422.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02 in 120/03) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 3. redni seji dne 26. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o rezervacijah v vrtcih
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Kobarid po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno.
2. člen
Starši otrok s stalnim prebivališčem v Občini Kobarid, ki obiskujejo vrtec katerega ustanoviteljica je Občina Kobarid, lahko rezervacijo uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši otrok s stalnim prebivališčem v Občini Kobarid, ki obiskujejo vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Kobarid, v času rezervacije ne plačujejo cene plačilnega razreda predšolske vzgoje v katerega so uvrščeni. Prispevek staršev plača Občina Kobarid.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka 30 ali več koledarskih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
3. člen
Starši otrok, ki obiskujejo vrtce katerih ustanovitelj ni Občina Kobarid in za katere je Občina Kobarid po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40% plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev. Razliko od zneska določenega plačilnega razreda do zneskov rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, plača Občina Kobarid.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Kobarid po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o rezervacijah v okviru Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid z dne 12. 9. 2006.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 7. 2007 dalje.
Št. 640-4/04
Kobarid, dne 26. junija 2007
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.