Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3244. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj, stran 8414.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
I.
S tem sklepom se ukine javno dobro naslednjim parcelam:
v k. o. Metnaj:
zemljišče parc. št. 1387/14, neplodno v izmeri 159 m2, zkv št. 397.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0010/03
Ivančna Gorica, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.