Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3242. Sklep o redakcijski spremembi Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/90) za območje Občine Hodoš, stran 8412.

Občinski svet Občine Hodoš je na podlagi 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) na 6. redni seji dne 14. junija 2007 sprejel
S K L E P
o redakcijski spremembi Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/90) za območje Občine Hodoš
1. člen
Dopolni se točka IV. Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območij in arhitektonsko oblikovanje objektov, 19. člen.
Za območje Občine Hodoš se doda nova alinea:
- stanovanjski objekti posebnega pomena (4.1122. - več stanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje starejših oseb, v katerih je na razpolago vsa potrebna oskrba), ki so predmet javnega natečaja, morajo biti oblikovani v skladu z naravnim in grajenim okoljem, z višinskim gabaritom K+P+2 ali manj.
Za tovrstne objekte na območju Občine Hodoš ostala določila iz 19. člena Oblikovanje objektov ne veljavo.
2. člen
Sklep o redakcijski spremembi Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329/07-LS
Hodoš, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.