Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3241. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8412.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 935/2, pašnik v izmeri 255 m2, vl. št. 324, k. o. Dolenčice.
2.
Zemljišče, navedeno v 1. točki tega sklepa, postane s tem sklepom last Občine Gorenja vas - Poljane.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-09/2007-003
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.