Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, stran 8409.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) ter na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine - enota Ljubljana je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 40/01, 6/05, 104/06) se dopolni, tako da se v prvem členu odloka doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. Podvrh pod Starim vrhom - Hiša Podvrh 1 (EŠD 16996)«.
2. člen
Drugi člen odloka se spremeni, tako da se doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. Kmečka hiša »pri Lenart« stoji v majhnem zaselku pod južnim pobočjem Starega vrha. Stavbna zasnova hiše s prizidano kaščo je morda že iz 17. stoletja, prav gotovo pa iz konca 18. stoletja. Na fasadah so ohranjene freske in šivani robovi. Hiša sodi zaradi izjemne stavbne ohranjenosti in bogatega hišnega inventarja med najkvalitetnejšo in najznačilnejšo loško ljudsko arhitekturo.«.
3. člen
Tretji člen odloka se spremeni, tako da se doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. Spomenik obsega severozahodni del parcele št. 150/1, k.o. Podvrh.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-02/2007-002
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.