Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3236. Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki – za gospodinjstva, stran 8408.

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 330. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) in Sklepa Občinskega sveta Občin Divača št. 32/05 z dne 13. 6. 2002 izdaja župan Občine Divača naslednji
S K L E P
1. člen
Cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki - za gospodinjstva:
   - zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov   0,0664 €/kg
  - odlaganje                 0,0189 €/kg
  - obdelava                 0,0134 €/kg.
2. člen
Cene iz 1. člena tega sklepa ne vsebujejo davka na dodano vrednost in obveznih dajatev.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 138/06 z dne 28. 12. 2006.
4. člen
Sklep začne veljati en mesec po pridobitvi predhodnega soglasja Ministrstva za gospodarstvo.
Št. Ž13/2007
Divača, dne 28. maja 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.