Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3235. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah, stran 8408.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,70/00, 87/01, 51/02, 72/05 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01,16/02, 108/03, 77/04 in 21/06) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in 11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98 in 66/03) se v 5. členu za obstoječim, prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Obvezni gospodarski javni službi iz 1. in 2. točke 2. člena odloka se izvaja v javnem podjetju.«.
2. člen
Gospodarsko javno službo iz 2. točke 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in 11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98 in 66/03) se z dnem uveljavitve tega odloka prenese v izvajanje javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Sežana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 07/03
Divača, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost