Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3234. Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača, stran 8408.

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
1. člen
V Odloku o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradni list RS, št. 66/00) se doda 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Občina Divača v proračunu zagotovi sredstva za izplačilo nagrad za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS.
Izračun in način izplačila nagrade za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS se podrobno določi s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 07/01
Divača, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost