Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3233. Obvezna razlaga Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, stran 8407.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SRS 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03)
v naslednjem besedilu:
1. člen odloka točka 12.1 Zasnova razmestitve funkcije glede na oskrbne in storitvene dejavnosti, naselja tipa B se za območje parcel št. 633/2, 638, 639, 640, 552/88, 552/158 in 726, vse k.o. Divača, se razlaga tako, da je v navedenem območju namenska raba zemljišč: stanovanjska funkcija.
Kolikor je grafični del odloka v nasprotju s tekstualnim delom se uporablja tekstualni del.
Namembnost navedenega območja je skladna s prvim odstavkom 5. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91) (PUP) ter vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.
Obrazložitev pa je zaradi neskladnosti grafičnega dela Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SRS 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) potrebno sprejeti obvezno razlago, ki je skladna tudi z izvedbenim aktom Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91) (PUP) ter vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, saj je namenska raba navedenih zemljišč stanovanjska gradnja, kot je določeno v poprej navedenem odloku.
Št. 0S 07/02
Divača, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.