Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3231. Sklep o postopku priprave prostorskih aktov, stran 8403.

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o postopku priprave prostorskih aktov
1. člen
Mestna občina Celje je skladno z določili Zakona o urejanju prostora pričela s postopki za spremembo veljavnih prostorskih aktov (PA) za posamične prostorske ureditve, ki so v različnih fazah postopka.
S tem sklepom določa župan Mestne občine Celje način priprave in dokončanja začetih postopkov za sprejem prostorskih aktov (PA) po določilih ZUreP-1 in ZUNDPP.
2. člen
(1) Ugotovi se, da so naslednji postopki za sprejem PA začeti po določilih Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) s programi priprave, javna razgrnitev po določbah ZUreP-1 pa še ni bila izvedena, in sicer:
- Občinski lokacijski načrt Cinkarna, program priprave z dne 13. oktobra 2003 objavljen v Uradni listu RS, št. 108/03; št. spisa 35005-00106/2002;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ETOL, program priprave z dne 26. september 2005 objavljen v Uradni listu RS, št. 70/05; št. spisa 35005-00022/2005;
- Občinski lokacijski načrt Gaji JUG, program priprave z dne 8. maja 2006, objavljen v Uradni listu RS, št. 54/06; št. spisa 3505-00011/2006;
- Občinski lokacijski načrt TPC ob vojašnici, program priprave z dne 16. oktober 2006, objavljen v Uradni listu RS, št. 114/06; št. spisa 3505-00014/2006;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta OTOK III sever-jug, program priprave z dne 28. 2. 2006 objavljenim v Uradni list RS, št. 38/06; št. spisa 3505-0002/2006;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Lisce, program priprave z dne 13. oktober 2006 objavljenim v Uradni listu RS, št. 114/06; 3505-0013/2006;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dolgo polje III-vekton, program priprave z dne 2. april 2007, objavljen v Uradni listu RS, št. 35/07; št. 3505-0006/2007;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«, program priprave z dne 3. aprila 2007, objavljen v Uradni listu RS, št. 35/07; št. spisa 3505-0007/2007;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju-kompleks lahke industrije Lava II-NIVO, program priprave z dne 25. aprila 2007, objavljen v Uradni listu RS, št. 41/07; št. spisa 3505-0003/2007;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec, program priprave z dne 3. aprila 2007, objavljenim v Uradni listu RS, št. 35/07; št. spisa 3505-0008/2007;
- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Spodnja Dobrova, program priprave z dne 2. aprila 2007, objavljen v Uradni listu RS, št. 35/07; št. spisa 3505-0005/2007;
- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret, program priprave z dne 30. marca 2007, objavljen v Uradni listu RS, št. 35/07; št. spisa 3505-00004/2007;
- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zg. Hudinja-Lahovna, program priprave z dne 21. januarja 2006, objavljen v Uradni listu RS, št. 17/06; št. spisa 3505-0001/2006;
- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zg. Hudinja-Lahovna, program priprave z dne 12. december 2006, objavljen v Uradni listu RS, št. 3/07; št. spisa 3505-00021/2006;
- Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje - Drapšinova, program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/06, št. spisa 3505-00010/2006;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trnovlje jug; program priprave sprejet 17. aprila 2007, št. spisa 3505 -00018/06;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornja Hudinja - skrajšan postopek, program priprave sprejet dne 26. 4. 2007, št. spisa 3505-0001/2007;
- Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Tehnološki park - skrajšan postopek, program priprave sprejet z dne 26. 4. 2007, št. spisa 35005-00015/2003;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pokopališče ob Mirni poti - skrajšani postopek, program priprave sprejet z dne 26. 4. 2007, št. spisa 3505-00009/2007;
- Občinski lokacijski načrt Medlog zahod - območje servisnih dejavnosti Pišek, program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/06;
- Lokacijski načrt Savinja, program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/04, št. spisa 35005/14/2003;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SMJ, kare 10, program priprave objavljen v Uradni list RS, št. 51/06, št. spisa 3505-00006/2006;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SMJ kare 12, program priprave objavljen v Uradni list RS, št. 6/04, št. spisa 35005-00019/2003-008.
(2) Skladno z določili četrtega odstavka 96. člena in tretjega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopki za zgoraj navedene prostorske akte vodijo in končajo po določilih, ki veljajo za občinski podrobni prostorski načrt in po določilih sprejetih programov priprav za posamezne prostorske akte.
3. člen
(1) Ugotovi se, da so naslednji postopki za sprejem PA začeti po določilih Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) s programi priprave, javna razgrnitev po določbah ZUreP-1 pa je bila začeta ali pa izvedena pred dnem uveljavitve ZPNačrt (28. april 2007):
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Otok, program priprave sprejet 11. decembra 2006, objavljen v Uradni listu RS, št. 3/07; št. spisa 3505-00019/2006;
- Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju, kompleks lahke industrije Lava II-INGRAD, program priprave sprejet 13. decembra 2006, objavljen v Uradni listu RS, št. 3/07; št. spisa 3505-0002/2006;
- Občinski lokacijski načrt za območje Gaji, program priprave sprejet 13. junija 2005, objavljen v Uradni listu RS, št. 68/05; št. spisa 35005-00016/2005;
- Občinski lokacijski načrt Gaberje jug, sklep o javni razgrnitvi Uradnem listu RS, št. 2/06, dne 6. 1. 2006, program priprave sprejet 23. 10. 2003, številka spisa 35005/15/2003 0008;
- Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Slatin a-cona A, program priprave 18/2005, št. spisa 35005-00009/2004;
- Lokacijski načrt za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega program priprave Uradni list RS, 33/02, št. spisa 3500-18/2000;
- UN Sotočje, program priprave sprejet dne 29. 11. 2004, št. spisa 35003-4/00.
(2) Skladno z določili tretjega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopki za zgoraj navedene prostorske akte vodijo in končajo po določilih ZUreP-1 in po določilih sprejetih programov priprav za posamezne prostorske akte.
4. člen
V vseh sprejetih programih priprave se smiselno spremenijo določbe, ki se sklicujejo na določila ZUreP-1 in se smiselno nadomestijo z določili o vodenju postopka in vsebini po določbah ZPNačrt-a.
5. člen
Sklep o postopku priprave velja za vse v 2. in 3. členu navedene spremembe in dopolnitve prostorskih aktov in začne veljati z dnem podpisa župana. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 13. junija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.