Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3230. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti, stran 8403.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Zvrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 6. redni seji dne 27. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
1. člen
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče se povišajo in znašajo mesečno na otroka:
   1. Prvo starostno obdobje (1-3 let)    410,66 EUR
  2. Drugo starostno obdobje (3-6 let)
  - poldnevni program 4-6 ur         315,86 EUR
  - dnevni program 6-9 ur          340,22 EUR.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgojnine. Dodatno znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času počitnic od 1. julija do 31. avgusta.
Starši otrok, ki obiskujejo vrtec Braslovče, v primeru celomesečne odsotnosti otroka plačajo 50% prispevka, določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06).
Starši otrok, ki obiskujejo vrtce izven Občine Braslovče, v primeru celomesečne odsotnosti otroka plačajo 70% prispevka, določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06).
Pogoji in pravila za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vzgojnine so podrobneje urejeni z notranjim aktom Občine Braslovče.
3. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo od 1. 8. 2007 dalje.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/07
Braslovče, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost