Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3226. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Grajska vas – zahod, stran 8401.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 27. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Grajska vas - zahod
1. člen
Razveljavi se Odlok o zazidalnem načrtu Grajska vas - zahod (Uradni list SRS, št. 35/88).
2. člen
Do sprejema Prostorskega reda Občine Braslovče se ureditveno območje, ki ga je zajemal navedeni zazidalni načrt, ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji - Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/01/07
Braslovče, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.