Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 8389.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 93/05) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05,12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06 in 37/07) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06 in 47/07, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50-57«, za vrstico:
+----------+------------+-----------+------------------+-------+
|33146   |Inšpektorat |B017102  |Direktor/inšpektor|52   |
|     |RS za    |      |OSM        |    |
|     |šolstvo in |      |         |    |
|     |šport    |      |         |    |
+----------+------------+-----------+------------------+-------+
doda nova vrstica:
+----------+-----------+-----------+------------------+--------+
|     |Urad RS za |B017102  |Direktor/inšpektor|54   |
|     |visoko   |      |OSM        |    |
|     |šolstvo  |      |         |    |
+----------+-----------+-----------+------------------+--------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2007.
Št. 0100-18/2007/5
Ljubljana, dne 8. junija 2007
EVA 2007-3111-0045
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost