Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3220. Pravilnik o spremembah Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil, stran 8389.

Na podlagi 16. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil
1. člen
V Pravilniku o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/93, 57/93) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalec mora imeti zaključeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo.«.
.2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trgovski poslovodja mora imeti zaključeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali srednjo izobrazbo.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-48/2003-29
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EVA 2007-2111-0085
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo