Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3217. Pravilnik o kategorijah storitev zemeljske oskrbe, stran 8387.

Na podlagi drugega odstavka 159. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o kategorijah storitev zemeljske oskrbe
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L št. 272 z dne 25. 10. 1996, str. 36), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1), podrobneje določa kategorije storitev zemeljske oskrbe.
2. člen
(kategorije storitev zemeljske oskrbe)
Posamezne kategorije storitev zemeljske oskrbe zajemajo naslednje storitve:
1. upravljanje in nadzor na letališču zajema:
- zastopanje pri lokalnih organih ali drugih subjektih in povezovanje z njimi, vodenje izdatkov uporabnika letališč in zagotovitev poslovnih prostorov za njegove predstavnike,
- nadzor natovarjanja, pošiljanje sporočil in telekomunikacije,
- ravnanje z nakladalnimi enotami ter hramba, odprema in upravljanje nakladalnih enot,
- vse druge storitve nadzora pred letom, med njim in po njem ter vse druge administrativne storitve, ki jih zahteva uporabnik letališča;
2. sprejem in odprava potnikov zajema celotno skrb za potnike ob prihodu, odhodu, med transferjem ali tranzitom, skupaj s pregledom letalskih vozovnic in potovalnih dokumentov, oddajo prtljage in prenosom prtljage do prostora za razvrščanje prtljage;
3. sprejem in odprema prtljage zajema ravnanje s prtljago v prostoru za razvrščanje, razvrščanje prtljage, pripravljanje prtljage za odhod, natovarjanje in raztovarjanje vozil ali naprav, s katerimi se prtljaga prevaža ali prenaša od zrakoplova do prostora za razvrščanje in obratno, kakor tudi prevoz prtljage iz prostora za razvrščanje do prostorov za prevzem prtljage;
4. sprejem in odprema tovora in pošte zajema:
- za tovor: fizično ravnanje s tovorom pri izvozu, prenosu in uvozu, obdelava ustreznih dokumentov, carinski postopki in izvajanje vseh potrebnih varovalnih ukrepov, ki so dogovorjeni med pogodbenicami ali pa jih zahtevajo okoliščine,
- za pošto: fizično ravnanje z vhodno in izhodno pošto, obdelava ustreznih dokumentov in izvajanje vseh potrebnih varovalnih ukrepov, ki so dogovorjeni med pogodbenicami ali pa jih zahtevajo okoliščine;
5. sprejem in odprema zrakoplovov na ploščadi zajema:
- razporeditev zrakoplova na letališču ob prihodu in odhodu, če te storitve ne opravljata služba kontrole zračnega prometa ali centralna služba na ploščadi,
- pomoč pri parkiranju zrakoplova in zagotovitev ustreznih naprav, če te storitve ne opravljata služba kontrole zračnega prometa ali centralna služba na ploščadi,
- komunikacijo med zrakoplovom in izvajalcem storitev, ki je odgovoren za oskrbo na ploščadi, če te storitve ne opravljata služba kontrole zračnega prometa ali centralna služba na ploščadi,
- natovarjanje in raztovarjanje zrakoplova, skupaj z zagotavljanjem in upravljanjem zahtevanih sredstev, kakor tudi prevoz posadke in potnikov med zrakoplovom in terminalom ter prevoz prtljage med zrakoplovom in terminalom,
- zagotavljanje in upravljanje ustreznih enot pri zagonu pogonskih naprav,
- premikanje zrakoplova ob odhodu in prihodu, zagotavljanje in uporaba ustreznih naprav,
- prevoz, natovarjanje in raztovarjanje hrane in pijače na zrakoplov in z njega;
6. oskrba zrakoplovov zajema:
- zunanje in notranje čiščenje zrakoplova, oskrba sanitarij in oskrba z vodo,
- hlajenje in ogrevanje potniške kabine, odstranjevanje snega in ledu z zrakoplova, razledenitev zrakoplova,
- opremljanje potniške kabine z ustrezno opremo za kabino, hramba te opreme;
7. oskrba z gorivi in mazivi zajema:
- priprava in izvedba polnjenja in praznjenja rezervoarja z gorivom, skupaj s hrambo goriva ter kontrolo kakovosti in količin dobavljenega goriva,
- dolivanje olja in drugih tekočin;
8. vzdrževanje zrakoplova zajema:
- redno vzdrževanje pred letom,
- posebne dejavnosti, ki jih zahteva uporabnik letališča,
- zagotavljanje in razdelitev rezervnih delov in ustrezne opreme,
- zahteva za ustrezni parkirni prostor in/ali prostor v hangarju ali njuna rezervacija;
9. letalske operacije in storitve za posadko zajemajo:
- priprava leta na odhodnem letališču ali kje drugje,
- pomoč med letom, skupaj s preusmeritvijo zrakoplova med letom, če je potrebno,
- dejavnosti po končanem letu,
- storitve za posadko;
10. zemeljski prevozi zajemajo:
- organizacijo in izvajanje prevoza posadke, potnikov, prtljage, tovora in pošte med različnimi terminali istega letališča, ne pa tudi prevoza med zrakoplovom in katerim drugim mestom na območju istega letališča,
- vsak posebni prevoz, ki ga zahteva uporabnik;
11. oskrba potnikov s hrano in pijačo zajema:
- povezovanje z dobavitelji in upravljanje,
- skladiščenje hrane in pijače ter opreme, potrebne za njihovo pripravo,
- čiščenje te opreme,
- pripravo in dostavo opreme, kakor tudi hrane in pijače.
3. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-63/2007/5-041
Ljubljana, dne 8. junija 2007
EVA 2007-2411-0036
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet