Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3214. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPVZPSPD), stran 8369.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPVZPSPD)
Razglašam Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPVZPSPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-83/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA PREPOVEDANE DROGE (ZPVZPSPD)
1. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo in 47/04 - ZdZPZ).
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/99-5/7
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1416-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost