Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3151. Odlok o spremembi Odloka o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, stran 8070.

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 72/05), 2., 16. in 67. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - uradno prečiščeno besedilo in 31/07) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/83, 1/84 in 21/02) se spremeni:
- prvi stavek petega odstavka do podpičja, 3. točke, 3. člena tako, da se glasi:
»Na severovzhodu meji KS Izlake na KS Čemšenik tako, da poteka meja med parcelami k.o. Brezje tako, da spadajo:
- pod KS Izlake parcele št.: 466/3, 467, 513 - del, 443, 437/2, 422/3, 422/4, 422/10, 422/12, 422/14, 511/2 - del, 355/2, 355/1, k.o. Brezje
- pod KS Čemšenik parcele št.: 466/1, 470/2, 470/1, 469, 512, 419, 513 - del, 420/1, 420/2, 422/17, 422/2, 422/5, 422/8, 422/9, 422/13, 422/15, 422/16, 511/2 - del, 355/3 naprej po meji med k.o. Ržiše in k.o. Brezje;«
- predzadnja in zadnja alineja 3. točke, 3. člena tako, da se glasi:
»- pod KS Izlake parcele št.: 488/1, 503/1, 502/1, 501/2, 500/1, 498/1, 499, 471, 473, 474, 472, 469/1, 469/2, 470, 42/2, 47/1, 48, 49, 30, 27, 23, 22, 17, 119, 120, 321, 216, 293, 302, 806/2, 306/1 in 307 k.o. Šemnik
- pod KS Kisovec-Loke parcele št.: 486, 503/4, 502/2, 501/1, 481, 501/3, 500/2, 495/2, 498/2, 525/3, 525/2, 525/1, 525/4, 41/1, 41/2, 40, 37/1, 36, 31, 32, 33, 29, 28/1, 28/2, 324/1, 323, 321, 313, 320, 318, 317, 315/1, 315/3 in 315/2 k.o. Šemnik.«
2. člen
Sestavni del tega odloka je tehnična dokumentacija, ki jo je izdelala Geodetska uprava RS, Območna Geodetska uprava Ljubljana, Izpostava Trbovlje.
3. člen
Razveljavi se 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 1/84).
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2006
Zagorje ob Savi, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost