Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3149. Odlok o razdružitvi in preimenovanju dela naselja Šemnik v naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje, stran 8069.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - uradno prečiščeno besedilo in 31/07) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razdružitvi in preimenovanju dela naselja Šemnik v naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje
1. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se razdruži in preimenuje del naselja Šemnik od hišne številke 1 do vključno hišne številke 23 v dve novi naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje.
2. člen
Območje in ime novih dveh naselij je prikazano v kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:5000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, območni Geodetski upravi v Ljubljani, Izpostavi Trbovlje, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom. Izdelan je seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V novo nastalih naseljih Spodnji Šemnik in Strahovlje se ukinejo stare hišne številke. Le te se preoštevilčijo in preimenujejo v naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svojo evidenco s tem odlokom.
5. člen
Vsi stroški, povezani z razdružitvijo in preimenovanjem naselja Šemnik v novi naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje, bremenijo občane tega dela naselja.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, območna Geodetska uprava Ljubljana, Izpostava Trbovlje, mora izvesti predlagano spremembo v roku dveh mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2006
Zagorje ob Savi, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost