Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje, stran 8069.

Na podlagi 79. in 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99 in 68/05).
2. člen
V Odloku o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99 in 68/05), se besedilo 2. člena nadomesti z besedilom, tako da glasi:
»Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.«.
3. člen
V 3. členu sprememb in dopolnitev odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje se tč. b) nadomesti z besedilom, tako da glasi:
b) za kolektivno rabo
+-------------------------------------+------------------------+
|cestno omrežje            |           40%|
+-------------------------------------+------------------------+
|omrežje javne razsvetljave      |           5%|
+-------------------------------------+------------------------+
|kanalizacijsko omrežje        |           15%|
+-------------------------------------+------------------------+
|vodovodno omrežje          |           35%|
+-------------------------------------+------------------------+
|ravnanje z odpadki          |           5%|
+-------------------------------------+------------------------+
4. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku spremeni tabela, tako da glasi:
»
+-------------------------------------+------------------------+
|Vrsta stavbe             |         Faktor|
+-------------------------------------+------------------------+
|počitniške stavbe          |           1,5|
+-------------------------------------+------------------------+
|industrijske stavbe, garažne stavbe |           1,2|
|in skladišča             |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|gostinske, upravne in pisarniške   |           1,1|
|stavbe ter stavbe za trgovske in   |            |
|druge storitvene dejavnosti     |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|eno in več stanovanjske stavbe in  |           1,0|
|zidanice               |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|terminali in odprta parkirišča    |           0,7|
+-------------------------------------+------------------------+
|športna igrišča in drugi objekti za |           0,4|
|šport, rekreacijo in prosti čas   |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|stavbe splošnega družbenega pomena, |           0,2|
|stavbe za opravljanje verskih    |            |
|obredov, pokopališke stavbe ter   |            |
|stavbe za rastlinsko pridelavo in  |            |
|stavbe za rejo živali ter kmetijsko |            |
|gozdarski objekti          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
 
                                    «.
5. člen
V 8. členu se besedilo drugega odstavka črta, besedilo tretjega odstavka pa se spremeni in dopolni, tako da glasi:
»Zavezanec lahko uveljavlja olajšave v višini 10% za posamezno vrsto javne komunalne infrastrukture izključno na podlagi finančnih dokazil o minulih vlaganjih v Občini Trebnje in sicer, le za tisto vrsto javne komunalne infrastrukture za katero se odmerja komunalni prispevek.«.
5.a člen
Besedilu 8. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg olajšave iz prejšnjega odstavka se zavezancem, ki imajo status mladega para in prvič rešujejo stanovanjski problem, prizna olajšava v višini dodatnih 10%. Za mlad par se šteje, če sta zavezanec in njegov partner mlajša od 30 let, oziroma če sta mlajša od 35 let in ima vsaj eden od njiju status mladega raziskovalca ali asistenta za doseganje doktorata znanosti. Občina je dolžna višino oproščenih sredstev nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena se nadomesti z besedilom, tako da glasi:
»Komunalni prispevek se ne plača:
- za stavbe, objekte in naprave, kateri so oproščeni plačila komunalnega prispevka na podlagi veljavne zakonodaje.«.
Besedilo drugega odstavka 9. člena se črta v celoti.
7. člen
Upravni postopki za izračun in plačilo komunalnega prispevka pričeti na podlagi popolne vloge pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka se končajo po doslej veljavnih predpisih.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-42/05
Trebnje, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti