Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3137. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007, stran 8036.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000 na območju Dobje vasi - dopolnitev 2007
1. Navedeni dopolnjen osnutek bo od 3. 7. 2007 do 1. 8. 2007 javno razgrnjen v prostorih Občine Ravne na Koroškem.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo 11. 7. 2007 ob 15. uri v prostorih Občine Ravne na Koroškem.
2. V času javne razgrnitve lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku podajo pripombe pravne in fizične osebe, ki imajo za to interes. Pripombe posredujejo pisno na Občino Ravne na Koroškem, Oddelek za okolje, prostor in ekologijo, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostoru, kjer bo javna razgrnitev v delovnem času Občine Ravne na Koroškem.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, t.j. 1. 8. 2007.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin so načrtovane na območju zahodnega dela naselja Ravne na Koroškem v Dobji vasi, katero meji na območje Občine Prevalje, na zemljiščih parc. št.: *6, *9, *25, *30, *97, *156, *157, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/3, 14/1, 16/2, 16/3, 21/3, 81/2, 82/1, 89/2, 89/3, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 94/1, 94/2, 96/1, 97, 98, 99, 101/1, 101/5, 101/6, 101/8, 101/9, 102/1, 102/2, 102/4, 102/5, 102/6, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 108, 109/1, 114, 129/3, 135/2, 136/2, 138/1, 138/3, 138/6, 139/1, 139/3, 139/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 144/1, 144/2, 145/1, 148/1, 148/4, 148/5, 150, 155, 250/1, 250/3, 252/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/8, 269, vse k.o. Dobja vas.
3. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje, prostor in ekologijo, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
4. Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z objavo na spletni strani Občine Ravne na Koroškem. Objavljen bo tudi na lokalni televiziji ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0001/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 22. junija 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost