Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3112. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje, stran 8011.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/80), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 58/92 - odločba US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list, št. 34/99, 65/02, 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji 6. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje
1. člen
V naselju Hrpelje se pot, ki poteka med Tumovo ulico in na novo zgrajenim objektom RTP 35/10,20 (novi objet Elektro Primorske), imenuje v ulico z imenom Ulica Nikole Tesle.
2. člen
Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1: 5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Koper, Izpostavi Sežana.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, Izpostava Sežana ter Upravna enota Republike Slovenije - Upravna enota Sežana sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
Stroški za postavitev uličnih tabel bremenijo proračun Občine Hrpelje - Kozina.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-20/2007-4
Hrpelje, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.

AAA Zlata odličnost