Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3104. Odlok o spremembi Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke, stran 7996.

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje - uradno prečiščeno besedilo /ZVVJTO-UPB 3/ (Uradni list RS, št. 110/06) in 16. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 1. izredni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke
1. člen
(določitev končnih upravičencev za vračilo)
V Odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke (Uradni list RS, št. 86/02) se v 5. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Komisija predlaga občinskemu svetu v potrditev končni seznam upravičencev.«
2. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
V 6. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja v enakih deležih.«
3. člen
(način, pogoji in rok vračanja)
Doda se 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
- Pogoj za vračilo sorazmernega dela vlaganj je uvrstitev na seznam upravičencev.
- Vračanje sredstev končnim upravičencem začne lokalna skupnost najkasneje v 30 dneh po prispetju sredstev vračanja na njen račun.
- Vsakemu upravičencu izda župan Občine Bloke individualno obvestilo o dodeljeni višini vračila vlaganj z navedenim rokom vračila. Hkrati s tem obvestilom bodo dejanski upravičenci pozvani, da na Občino Bloke posredujejo morebitne spremembe številke računa in predložijo dokazila o dedovanju oziroma pravnem nasledstvu.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-0001/2007
Nova vas, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost