Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3096. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, stran 7980.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določajo pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS).
(2) Postopek za ugotavljanje statusa naročnika izvede ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi pisnega predloga subjekta, ki izkaže pravni interes, v primeru dvoma, ali določen subjekt izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika po ZJNVETPS.
2. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, odloča o statusu naročnika po ZJNVETPS na podlagi prejetega pisnega predloga.
(2) V predlogu za ugotavljanje statusa naročnika mora predlagatelj navesti vsa dejstva, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev iz tretjega člena ZJNVETPS. Predlogu je potrebno predložiti listine, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje zakonskih pogojev za določitev statusa naročnika, razen tistih, ki jih ministrstvo, pristojno za finance, lahko pridobi iz uradnih evidenc, ki jih vodi državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, odloči o statusu naročnika v roku 30 dni od prejema popolne vloge oziroma predloga za ugotavljanje statusa naročnika.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-25/2007/6
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-1611-0081
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost