Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3095. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju, stran 7980.

Na podlagi petega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju
1. člen
(1) S to uredbo se določajo pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).
(2) Postopek za ugotavljanje statusa naročnika izvede ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi pisnega predloga subjekta, ki izkaže pravni interes, v primeru dvoma, ali določen subjekt izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika po ZJN-2.
2. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, odloča o statusu naročnika po ZJN-2 na podlagi prejetega pisnega predloga.
(2) V predlogu za ugotavljanje statusa naročnika mora predlagatelj navesti vsa dejstva, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev iz tretjega člena ZJN-2. Predlogu je potrebno predložiti listine, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje zakonskih pogojev za določitev statusa naročnika, razen tistih, ki jih ministrstvo, pristojno za finance, lahko pridobi iz uradnih evidenc, ki jih vodi državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, odloči o statusu naročnika v roku 30 dni od prejema popolne vloge oziroma predloga za ugotavljanje statusa naročnika.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-26/2007/6
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-1611-0028
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost