Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E), stran 7977.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 - uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06 in 137/06) se v 3. členu za besedilom »Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Skrajšano ime: UM FERI Sedež: Maribor, Smetanova 17,« doda besedilo:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1.«.
Pri Fakulteti za kmetijstvo se besedilo »Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 30.«.
2. člen
V četrtem odstavku 6. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»- Fakulteta za energetiko: (54) proizvodne tehnologije;«.
Dosedanja štirinajsta alineja, ki postane petnajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»- Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut, v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa se morajo oblikovati organi Fakultete za energetiko.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/13
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1398-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti