Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007

Kazalo

2368. Sklep o določitvi liste strokovnjakov za posredovanje in liste arbitrov za reševanje kolektivnih delovnih sporov, stran 5997.

Na podlagi 21. člena in tretjega odstavka 22. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi liste strokovnjakov za posredovanje in liste arbitrov za reševanje kolektivnih delovnih sporov
I.
Lista strokovnjakov za posredovanje, s katere se imenujejo strokovnjaki za posredovanje v posameznem primeru in lista arbitrov, s katere se imenujejo arbitri kadar ni ustanovljena stalna arbitraža, je določena na predlog reprezentativnih združenj sindikatov in delodajalcev.
II.
Na listo strokovnjakov za posredovanje, s katere se imenujejo strokovnjaki za posredovanje v posameznem primeru, se določijo:
1. Milan Mesarič
2. Emina Hostnik
3. Bojan Zupančič
4. Janja Močan
5. Jadranka Zupanc
6. Nadja Göetz
7. Tone Seliškar
8. Janez Turuk
9. Radivoj Uroševič
10. Tatjana Labernik
11. Zdenko Lorber
12. Rado Mokotar
13. Betka Šimc
14. mag. Nataša Belopavlovič
15. dr. Barbara Kresal
16. Gregor Miklič
17. dr. Mitja Novak
18. mag. Darja Senčur Peček
19. Andreja Toš Zajšek
20. Metka Penko Natlačen
21. Miha Potočnik
22. dr. Etelka Korpič-Horvat
23. Ana Zaljetelj
24. Dušan Bavec
25. Staša Pirkmajer
26. Vesna Podržaj
27. Igor Antauer
28. Urška Jereb
29. Franc Kokalj
30. Nina Globočnik.
III.
Na listo arbitrov, s katere se imenujejo arbitri kadar ni ustanovljena stalna arbitraža, se določijo:
1. Milan Mesarič
2. Tinka Jamnik
3. Bojan Žvikart
4. Bojan Zupančič
5. Janja Močan
6. Jadranka Zupanc
7. Nadja Göetz
8. Tone Seliškar
9. Janez Turuk
10. Radivoj Uroševič
11. Tatjana Labernik
12. Jaka Počivavšek
13. Zdravko Klajnšek
14. Stane Dervarič
15. Leon Didič
16. Jože Pavšek
17. Jadranko Tomič
18. Betka Šimc
19. mag. Nataša Belopavlovič
20. dr. Barbara Kresal
21. Gregor Miklič
22. dr. Mitja Novak
23. mag. Darja Senčur Peček
24. Andreja Toš Zajšek
25. Metka Penko Natlačen
31. Miha Potočnik
32. dr. Etelka Korpič-Horvat
26. Ana Zaljetelj
27. Dušan Bavec
28. Staša Pirkmajer
29. Vesna Podržaj
30. Igor Antauer
31. Urška Jereb
32. Franc Kokalj
33. Nina Globočnik.
IV.
Podatki o strokovnjakih in arbitrih iz 2. in 3. točke tega sklepa so deponirani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-15/2007
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-2611-0004
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost