Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007

Kazalo

2111. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, stran 5437.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
1. člen
V Uredbi o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 101/04) se v 4. členu 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. sodeluje pri naključnih pregledih uvoza nadzorovanih snovi ter o razporedih pregledov in o rezultatih pregledov poroča Komisiji in«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi izvrševanja Uredbe 2037/2000/ES opravlja carinski organ naslednje naloge:
1. preverja, ali nadzorovane snovi spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 2037/2000/ES, in
2. preverja v okviru naključnih pregledov, ali nadzorovane snovi ustrezajo podatkom, navedenim v dokumentaciji.«.
3. člen
Črta se 7. člen.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2007/6
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-2511-0068
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost