Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2032. Sklep o financiranja političnih strank v Občini Tišina, stran 5297.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 72/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 5. redni seji dne 13. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o financiranja političnih strank v Občini Tišina
1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na volitvah 2006 v Občinski svet Občine Tišina, dobi sredstva iz proračuna Občine Tišina sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Tišina, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank se določijo v višini 0,2295 EUR (55,00 SIT) mesečno na glas, pridobljen na volitvah za člane občinskega sveta.
4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun političnih strank vsake tri mesece.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina št. 032-37/05, z dne 23. 12. 2005.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 007-0009/2007
Tišina, dne 16. aprila 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost