Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2028. Sklep o imenovanju podžupana, stran 5290.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 30. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je župan Občine Šalovci dne 21. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana
1.
Za podžupana Občine Šalovci se imenuje Albin Gubič, roj. 3. 12. 1965, Čepinci 130, 9203 Petrovci.
2.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2006
Šalovci, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost