Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica, stran 5289.

Na podlagi 18. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 4. redni seji dne 2. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96, 65/98, 79/01 in 50/02), ki določa status, organiziranost, naloge in pristojnosti, način financiranja in druge zadeve, ki urejajo delovanje krajevnih skupnosti.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
V Občini Slovenska Bistrica je 15 krajevnih skupnosti. Posamezne krajevne skupnosti sestavljajo naselja ali deli naselij, kot sledi:
1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Devinska ulica, Na Jožefu – del, Kratka ulica, Ulica dr. Štefke Hribarjeve, Grogova ulica, Gombačeva ulica, Mladinska ulica, Štuhčeva ulica, Ob Parku – del, Trg A. Šarha, Ulica Pohorskega bataljona, Ulica Sagadinovih, Vinarska ulica, Zadružna ulica – del, Zidanškova ulica, Mariborska cesta)
ter naselja Devina, Klopce, Ritoznoj in Šentovec.
2. Krajevna skupnost dr. Jagodič, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Bazoviška ulica, Cesta zmage, Čopova ulica, Gradišče, Grajska ulica – del, Industrijska ulica, Izseljenska ulica, Jurčičeva ulica, Kolodvorska ulica, Proti jezam, Lackova ulica, Leonova ulica, Leskovarjeva ulica, Livadna ulica, Maistrova ulica, Miklošičeva ulica, Obrtniška ulica, Ozka ulica, Partizanska ulica – del, Zelena ulica, Pirnikova ulica, Plečnikova ulica, Potrčeva ulica, Na Jožefu – del, Na poljanah, Prečna ulica, Ratejeva ulica, Rimska ulica, Romihova ulica, Stepišnikova ulica, Ob Stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Štancerjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ljubljanska cesta – del, Trgovska ulica, Trg svobode, Trubarjeva ulica, Slomškova ulica, Ulica Borisa Winterja, Ulica dr. Jagodiča, Ulica dr. Jožeta Pučnika, Slovenska ulica, Krekova ulica, Tomažičeva ulica, Vošnjakova ulica, Zadružna ulica – del, Žolgarjeva ulica)
ter naselja Cigonca, Prepuž, Spodnja Nova vas in Videž.
3. Krajevna skupnost Impol, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Jamova ulica, Kajuhova ulica – del, Levstikova ulica, Mroževa ulica, Ob parku – del, Ob Potoku, Partizanska ulica – del, Ribiška ulica, Sernčeva ulica, Ob Gozdu, Tovarniška ulica, Travniška ulica, Kraigherjeva ulica, Samova ulica, Ulica Bračičeve brigade)
ter naselja Kostanjevec – del, Kovača vas, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Visole in Zgornja Bistrica.
4. Krajevna skupnost Pohorski odred, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta 14. divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska ulica – del, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, Osojna ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob Stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica)
ter naselje Spodnja Ložnica.
5. Krajevna skupnost Črešnjevec, ki vključuje naselja:
Brezje pri Slovenski Bistrici, Črešnjevec, Farovec, Lokanja vas, Pretrež, Trnovec pri Slovenski Bistrici in Vrhloga.
6. Krajevna skupnost Kebelj, ki vključuje naselja:
Cezlak, Kebelj, Lukanja, Kot na Pohorju, Modrič, Nadgrad in Podgrad na Pohorju.
7. Krajevna skupnost Laporje, ki vključuje naselja:
Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno ob Ložnici, Križni Vrh, Laporje, Levič, Razgor pri Žabljeku, Vrhole pri Laporju, Zgornja Brežnica in Žabljek.
8. Krajevna skupnost Leskovec - Stari Log, ki vključuje naselji:
Leskovec in Stari Log.
9. Krajevna skupnost Pragersko - Gaj, ki vključuje naselji:
Gaj in Pragersko.
10. Krajevna skupnost Spodnja Polskava, ki vključuje naselji:
Pokoše in Spodnja Polskava.
11. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju, ki vključuje naselja:
Bojtina, Frajhajm, Kalše – del naselja, Ošelj, Planina pod Šumikom – del naselja, Smrečno, Spodnje Prebukovje, Šmartno na Pohorju, Zgornja Nova vas in Zgornje Prebukovje.
12. Krajevna skupnost Tinje, ki vključuje naselja:
Fošt, Jurišna vas, Malo Tinje, Planina pod Šumikom – del naselja, Radkovec, Rep, Tinjska Gora, Turiška vas na Pohorju, Urh in Veliko Tinje.
13. Krajevna skupnost Vrhole - Preloge, ki vključuje naselja:
Preloge, Sevec, Vinarje – del naselja in Vrhole pri Slovenskih Konjicah.
14. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica, ki vključuje naselja:
Gladomes, Korplje, Kostanjevec – del naselja, Vinarje – del naselja, in Zgornja Ložnica.
15. Krajevna skupnost Zgornja Polskava, ki vključuje naselja:
Bukovec, Gabernik, Kalše – del naselja, Kočno pri Polskavi, Ogljenšak, Sele pri Polskavi in Zgornja Polskava.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začno veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-3/2007-4/7
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti