Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

2019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec, stran 5285.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 in 7/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 27. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 108/03 in 59/05).
2. člen
V 16. členu odloka:
– se spremeni prvi odstavek, ki se pravilno glasi:
»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. To ne velja za predstavnike ustanoviteljic, ki so hkrati člani občinskega sveta. Njihov mandat v svetu javnega zavoda je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni, odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«.
– se doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se preštevilčijo in tako postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/2003
Slovenj Gradec, dne 10. aprila 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti