Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1996. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2007, stran 5264.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2007
1. člen
Občinski svet Občine Dobje soglaša s ceno storitve pomoč na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šentjur pri Celju, Ulica Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur, po kateri znaša ekonomska cena socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2007 10,99 EUR na efektivno uro.
Cena na efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna RS (Zavod RS za zaposlovanje) zniža za 4,35 EUR, in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine Dobje še za dodatnih 3,26 EUR, tako da znaša obračunana cena za uporabnike storitve v Občini Dobje na efektivno uro 3,38 EUR.
Občina Dobje dodatno krije polovico cene za uporabnike, tako da znaša cena za uporabnika storitve 1,69 EUR, za Občino Dobje pa 4,95 EUR.
2. člen
Cena strukture stroškov vodenja na mesec je določena v višini mesečnih stroškov na delež po veljavnem normativu in znaša za leto 2007 mesečno 99,87 EUR.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122-0002/2007-01
Dobje, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost