Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2007 z dne 23. 4. 2007

Kazalo

1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu, stran 5239.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 61. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Uradni list RS, št. 3/06) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predavatelj tečaja za teoretični del izpita je lahko oseba, ki ima višješolsko izobrazbo ali najmanj deset let praktičnih izkušenj glede na tematski sklop vsebine tečaja.«.
2. člen
V 5. členu se za besedo »teoretični« črta besedilo »in praktični«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Praktični del izpita opravljajo kandidati pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo imenuje upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-479/2006
Ljubljana, dne 6. aprila 2007
EVA 2007-2311-0077
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost